Загрузка...

Загрузка...

Bratislavský hrad - www.welcometoslovakia.net

  • 2144
  • 8 Years Ago
viac informácií - www.welcometoslovakia.net - Tvoj nový videoalbum cestovného ruchu Slovenska Bratislavský hrad je už dlhé stáročia neodmysliteľnou súčasťou panorámy hlavného mesta. Najstaršie stopy osídlenia tohto od nepamäti strategicky významného miesta sa datuje od mladšej doby kamennej. Najstaršia písomná správa je z roku 907, obsiahnutá v Salzburských análoch. Dnešný vzhľad blokovej monumentálnej stavby vznikol v rámci neskorogotickej prestavby za kráľa Žigmunda Luxemburského, začatej 1427. Posledná veľká prestavba, ktorá zmenila pevnosť na reprezentačné sídlo habsburského cisárskeho dvora, sa uskutočnila 1750-1760. Koniec 18. storočia je obdobím úpadku hradu ako korunovačného centra krajiny. Na hrade sú inštalované historické expozície obsahujúce cenné exponáty slovenských národných dejín od počiatku až po súčasnosť (vrátane vzácnej numizmatickej a archeologickej časti). Expozície prezentujú vývoj hmotnej i duchovnej kultúry ako aj sociálne a politické prostredie na Slovensku.

Загрузка...

Playlists (All Playlist Videos)

Загрузка...

Comments

Загрузка...