რუზველტ მარცვალაშვილი | მიხა ხელაშვილს

  • 7
  • 4 Years Ago
Created for You. Watch all videos at: http://vid.io/xcTU რუზველტ მარცვალაშვილი - მიხა ხელაშვილს. კითხულობს ავტორი. 2012 წლის 25 იანვარი; მიხა ხელაშვილის დაბადების დღე. ჩარგალი, ფშავი, მიხა ხელაშვილის საფლავთან.

Playlists (All Playlist Videos)

Comments