gamifrindi da chems sulshi daizamtre. irma araviashvili

  • 5
  • 2 Years Ago
gamifrindi da chems sulshi daizamtre musikis avtori; irma araviashvili teqstis avtori; aleqsandre turashvili ( saavtoro uflebebi daculia ) gamomiweret ...

Comments