Загрузка...

Загрузка...

EIE as an Audio/MIDI interface for iPad

  • 16538
  • 6 Years Ago
EIE משמש כממשק אודיו/מידי ל-iPad דרך חיבור Camera Connection Kit. מקבל את ארבעת הכניסות מייק ליין של הכרטיס ומשתמש בממשק המידי על הכרטיס ובמפצל ה-USB המובנה בכרטיס לחיבור מקלדות שליטה. עובד עם כל אפליקציה שתומכת ב-Core Audio/Core MIDI.

Загрузка...

Playlists (All Playlist Videos)

Загрузка...

Comments

Загрузка...